Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. Τεχνολογία & Επικοινωνίες για την Θράκη

Προηγμένες Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

techsupport

Το Alpha TECHTeam μια μοναδική και άρτια οργανωμένη τεχνική ομάδα με πολύχρονη εμπειρία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μοναδικές σε ολόκληρη την Θράκη. Πρωτοποριακές υπηρεσίες OnSite (στο χώρο σας), OnStore (στα υποκαταστήματά μας), Online (μέσω Internet απομεμακρυσμένα), OnPhone (τηλεφωνική υποστήριξη). Η Τεχνική Υποστήριξη αποτελεί το θεμέλιο της συνεργασίας μας για αυτό τον λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική.

Με μια έμπειρη, εκπαιδευμένη και άρτια οργανωμένη τεχνική ομάδα (κάθε πελάτης παρακολουθείτε με C.R.M. σύστημα), η Alpha προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης  :

• Οn Call τεχνική υποστήριξη (τηλεφωνικά)
• On Site τεχνική υποστήριξη (στο χώρο σας)
• On Site άμεση αντικατάσταση κρίσιμων υλικών.
• On Site εκπαίδευση (στο χώρο σας).
• On Site μηχανογραφικές εργασίες (στο χώρο σας).
• On Store τεχνική υποστήριξη (στους χώρους μας)
• On Store επισκευές υλικών (στους χώρους μας)
• On Store μηχανογραφικές εργασίες (στους χώρους μας)
• Οn Line τεχνική υποστήριξη (μέσω e-mail, www.alphait.gr ή μέσω τηλεφωνικής γραμμής Broadband σύνδεσης ή/και modem)

Πακέτα Συμβολαίων Υποστήριξης Λογισμικού και Συντήρησης Εξοπλισμού για κάθε ανάγκη (Με χρόνο απόκρισης εντός μίας ώρας ή συνεχώς 24 ώρες/24ωρο)

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ:
• Πλήρη καταγραφή εξοπλισμού και λογισμικού
• Υποβολή μελέτης για την βελτιστοποίηση των συστημάτων υλικού, δικτύων και λογισμικού της εταιρίας σας.
• Πλήρη αναφορά & Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών (SLA).
• Online Backup, υποστήριξη και ασφάλεια δεδομένων.
• Προτεραιότητα Τεχνικής Υποστήριξης
• Πακέτο Δωρεάν ωρών (Alpha Home, Express, Α-10, Α-20, Α-40, Α-100) για υπηρεσίες 24/7, Backup Δεδομένων, Προστασία από Ιούς και επιθέσεις ασφαλείας, OnSite ή OnStore Τεχνικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης, Μηχανογραφικών Εργασιών.
• Προνομιακές τιμές ανταλλακτικών.
• Επιπλέον 50 % έκπτωση σε επιπλέον απαιτούμενες ώρες.
• Δωρεάν Τηλεφωνική Υποστήριξη.
• Δωρεάν Online υποστήριξη μέσω λογισμικού απομεμακρυσμένης διαχείρισης και τηλεφωνικής γραμμής, Broadband/modem.
• Αντικατάσταση κρίσιμου εξοπλισμού. Δωρεάν αντικατάσταση εντός λίγων ωρών ή εντός 24ώρου κρίσιμων υλικών (Servers, Routers, Υλικά Δικτύου, Τερματικών, Εκτυπωτών).
• Ειδικά πακέτα προσφορών για ανανέωση συμβολαίου.

Τι προσφέρει και ποια κόστη καλύπτει το Online Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης με την προυπόθεση ότι διαθέτεται σύνδεση Internet και ότι ο εξοπλισμός σας είναι συνδεδεμένος στο Internet :

1. Ανταπόκριση εντός 1 - 3 ωρών από την ώρα κλήσης

Είτε αυτό αφορά εκπαίδευση, είτε τεχνική υποστήριξη για τον υπολογιστή σας, είτε θέματα λογισμικού (Microsoft Office , Microsoft Windows Λειτουργικά, Εμπορικές και Λογιστικές εφαρμογές των εταιριών : SoftOne, Altec-Unisoft, Data Communication, Singular-Logic, Alpha) μια ομάδα πιστοποιημένων τεχνικών μετά από τηλεφωνική συνεννόηση ή απευθείας μέσω κλήσης από το Internet είναι στην διάθεσή σας για να σας βοηθήσει.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και δεν απαιτεί σχεδόν καμία ενέργεια από την πλευράς σας : 


α. O Χρήστης καλεί τηλεφωνικά, αποστέλει e-mail ή μέσω Online-Chat εφαρμογής καλεί το τεχνικό τμήμα και ζητά απομεμακρυσμένη βοήθεια
β. Υπεύθυνος τεχνικός τον καθοδηγεί για να ξεκινήσει η online διαδικασία (να δοθούν οι κατάλληλοι κωδικοί εξουσιοδότησης, ε

κτελεστούν τα αντίστοιχα προγράμματα υποστήριξης), παράλληλα δέχεται και τις αιτήσεις - απαιτήσεις του πελάτη για τα προβλήματα και τα θέματα υποστήριξης που είναι να εκτελεστούν στην συγκεκριμένη online συνεδρεία.
γ. Ακολουθείται το πρωτόκολλο και η διαδικασία Online υποστήριξης σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 (διαδικασίες backup, γενικού ελέγχου μηχανογραφικού συστήματος κλπ). Ο τεχνικός εκτελεί τις εργασίες με παράλληλη απεικόνιση των ενεργειών του στην οθόνη του τερματικού σας. Η ίδια διαδικασία εκτελείται και στις περιπτώσεις εκπαίδευσης , παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταφορά δεδομένων , online συνομιλία μέσω netmeeting (με ήχο/video conferencing κλπ)
Οι υπηρεσίες μηχανογράφησης παρέχονται από συμβούλους μηχανογράφησης με μακρόχρονη εμπειρία, πιστοποιημένους ως Certified Software Consultants στις αντίστοιχες εφαρμογές.
δ. Στο τέλος της Online συνεδρείας υπάρχει επιβεβαίωση για ολοκλήρωση των εργασιών σε συννενόηση μαζί σας και αποστέλλεται με e-mail Δελτίο Τεχνικής Υποστήριξης με την μορφή αρχείου PDF (όπου αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εκτελούμενες εργασίες) και αντίστοιχα αναφέρονται οι ώρες που καταναλώθηκαν στην συγκεκριμένη Online συνεδρεία.

2. Μελέτη & αρχική συντήρηση του εξοπλισμού σας δωρεάν
Για την περίπτωση που η εδρα της επιχείρησής σας είναι στην περιοχή Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ αρχική καταγραφή, έρευνα αδυναμιών μηχανογραφικού συστήματος και τυπική συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς και ΔΩΡΕΑΝ τεχνική μελέτη υπάρχοντος εξοπλισμού και πρόταση αναβάθμισης σύμφωνα με προδιαγραφές της εταιρίας μας σε ειδικές προνομιακές τιμές με εξόφληση σε τρεις άτοκες δόσεις.

 

3. Προνομιακές Τιμές και εκπτώσεις έως 50%
Προνομιακές τιμές ανταλλακτικών, αναλωσίμων, προϊόντων και επιπλέον 50 % έκπτωση υπηρεσιών επί του τιμοκαταλόγου (για υπηρεσίες που θα απαιτηθούν πέραν των προβλεπόμενων δωρεάν του συμβολαίου) με τρίμηνο διακανονισμό αποπληρωμής.

 

 

4. ONLINE BACKUP - Υποστήριξη & Ασφάλεια Δεδομένων
Ορισμός διαδικασιών αντιγράφων ασφαλεία (BackUP) και ασφάλεια των απαραίτητων αρχείων με τα υπάρχοντα μέσα (συσκευές) και με αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης από τους υπαλλήλους σας.
Είναι συνήθες όμως οι διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας να παραμελούνται ή να ξεχνιούνται. Για το λόγω αυτό παράλληλα μετά από κοινή συνεννόηση και υπογραφή του αντίστοιχου συμφωνητικού εχεμύθειας η εταιρία μας αναλαμβάνει την αυτόματη Online BACKUP διαδικασία σε κεντρικό Server της εταιρίας μας μέσω ειδικού λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας.
Μια φορά το έτος τα δεδομένα σας γράφονται σε οπτικό μέσο (DVD/CD) και σας αποστέλλονται σε ειδικό σφραγισμένο φάκελο.

 

5. Ενημέρωση Εφαρμογών και Ασφάλεια κατά των Ιών
Σε κάθε Online συνεδρεία ο υπεύθυνος τεχνικός φροντίζει για τις τυπικές εργασίες συντήρησης των συστημάτων σας (Updates, Security Patches, SP) καθώς και για την ενημέρωση των αντιικών προγραμμάτων στο δίκτυο ή τον υπολογιστή σας .


6. Πλήρη αναφορά & ποιότητα υπηρεσιών
Αναλυτική περιγραφή εργασιών και χρόνου που δαπανήθηκε μετά από κάθε τεχνική εργασία που θα εκτελείτε, ετήσια αναφορά εργασιών καθώς και ρήτρες για την εκτέλεση των όρων του συμβολαίου για να εξασφαλιστεί η ποιότητα υπηρεσιών μας (QoS) σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000 που εφαρμόζει η εταιρία μας.

 

7. Καμία άλλη επιπλέον χρέωση για ένα ετός
Καμία επιπλέον χρέωση για οποιαδήποτε υπηρεσία πραγματοποιηθεί εντός των όρων συμβολαίου. Ετσι πετυχαίνετε οικονομία χωρίς έκτακτα έξοδα με τα συστήματά σας υπό σωστή συντήρηση και ασφάλεια.

 

8. Εμπιστευτικότητα & Ασφάλεια
Μια από τις βασικές αρχές της εταιρίας μας είναι η πλήρη εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων του μηχανογραφικού σας συστήματος. Ολα τα δεδομένα και οι online συνεδρείες προστατεύονται με υψηλό σύστημα κρυπτογράφησης.

 

Συντηρήστε σε ετήσια βάση τους υπολογιστές και τον εξοπλισμό πληροφορικής από το Alpha TechTEAM


Τι λένε οι έρευνες


Υπολογίζεται ότι μια συντήρηση ενός υπολογιστή επιταχύνει τις διαδικασίες καθημερινών εργασιών περίπου κατά 15% . Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι επιταχύνουμε και αυξάνουμε την παραγωγικότητά μας.
 
Αν αθροίσουμε όλα αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που χάνουμε περιμένοντας, εκτιμούμε ότι ένας χρήστης κερδίζει περίπου 100 ώρες/έτος αν ο υπολογιστής είναι καθημερινό εργαλείο (με χρήση 6-8 ώρες/ημέρα)  ή περίπου 30 ώρες αν τον χρησιμοποιεί για διασκέδαση (με χρήση 6-10 ώρες/εβδομάδα). 

 
Μια βρετανική έρευνα πριν αρκετά χρόνια σημείωνε ότι ένας αργός υπολογιστής ή εξοπλισμός πληροφορικής καθημερινά καθυστερεί  κατά 40 λεπτά έναν εργαζόμενο. Κάτι που σίγουρα μεταφράζεται σε πολλές χιλιάδες € το έτος αν το συνδυάσουμε με τα κόστη μισθοδοσίας. 
 

Μια άλλη πρόσφατη έρευνα της Intel αναφέρει 29% μειωμένη παραγωγικότητα και χιλιάδες € χαμένα σε ετήσια βάση χρησιμοποιώντας παλιά τεχνολογία. Σταματήστε να ρωτάτε αν αντέχεται το κόστος αναβάθμισης του υπολογιστή σας, αλλά εστιάαστε στο πραγματικό ερώτημα "Για πόσο ακόμη θα αφήνεται τους παλιούς υπολογιστές να επιβαρύνουν τα κόστη της επιχείρησή σας", κατά την Intel. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, η Intel δημιουργεί νέες γενιές επεξεργαστών και μεγενθύνει λίγο τα διλήμματα, χωρίς βέβαια να ξεφεύγει από την ουσία του ζητήματος που θίγει. 
 

Κατά κάποιους ψυχολόγους, ένας αργός υπολογιστής χαλάει την διάθεση των χρηστών και επιβραδύνει τις σκέψεις τους. Αναρωτηθείτε πόσες φορές περιμένατε να φορτωθεί κάποιο website αν χρειαζόταν πάνω από 2-3 λεπτά; Μετά από μερικα δευτερόλεπτα έχετε κλείσει τον σύνδεσμο και πήγατε σε κάποιο άλλο ταχύτερο, έτσι δεν είναι;
 
 
 
 

alpha-services
 
 
 
 
 


Τι προτείνει το Alpha TechTEAM

 
 
 
 
 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις έρευνες η συντήρηση κερδίζει χρόνοασφάλεια και διάρκεια στον εξοπλισμό σας. 
Οι αναμονές και οι καθυστερήσεις σε ετήσια βάση, αξίζουν ένα ετήσιο "service" στον υπολογιστή σας που κοστίζει ελάχιστα ευρώ και μία επίσκεψη στο τεχνικό μας τμήμα. Εκτός από την διάρκεια ζωής του υπολογιστή σας παράλληλα αυξάνεται η ασφάλεια των δεδομένων σας αλλά και η αναβαθμισμένη λειτουργία των εφαρμογών μας.
 

Τι περιλαμβάνει η ετήσια προληπτική συντήρηση ενός σταθερού ή φορητού υπολογιστή από το Alpha TechTEAM:
 
 

- Προληπτική συντήρηση / καθαρισμός των μερών εσωτερικά με απομάκρυση σκόνης και βελτίωση της ψύξης , εξωτερικός καθαρισμός και έλεγχος

- Προληπτική συντήρηση - έλεγχος και ρυθμίσεις βελτιστοποίησης του λειτουργικού συστήματος με παράλληλα αναβάθμιση στην τρέχουσα ενημερωμένη έκδοση.

- Προτάσεις για αναβάθμιση του συστήματος (όπως αναβαθμίσεις σε μνήμη, SSD δίσκο, προγράμματα προστασίας, αντίγραφα ασφαλείας)

Αν είστε Ιδιώτης ή Επαγγελματίας τότε το κόστος συντήρησης ξεκινάει από 35€ (με ΦΠΑ) για ένα απλό σύστημα υπολογιστή σταθερού ή φορητού και σας γλιτώνει σε ετήσια βάση πολλαπλάσια χρήματα σε χρόνο αλλά και προληπτικά σε μελλοντικές βλάβες που μπορεί να παρουσιάσει το σύστημά σας.
 

Η παραπάνω συντήρηση προσφέρεται δωρεάν σε πελάτες Συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης Alpha (επικοινωνήστε μαζί μας στο τ. 2551038444 ή με email στο sales [@] alphait.gr για να σας προταθεί το κατάλληλο για τον εξοπλισμό της εταιρείας ή οργανισμού σας).
 

Προγραμματίστε την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού, του υπολογιστή ή του φορητού σας. Το τεχνικό μας τμήμα παραλαμβάνει το σύστημά σας και το παραδίδει έτοιμο εντός λίγων ωρών ή επιλέξτε περιόδους που θα απουσιάζετε (π.χ. διακοπές)  για να συντηρηθεί και να είναι έτοιμο συντηρημένο όταν θα γυρίσετε.

Τι άλλο μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα του υπολογιστή σας και την παραγωγικότητά σας

Άλλοι τρόποι για να αυξήσουμε την εκτέλεση των καθημερινών μας εργασιών είναι :
 
 


alpha-new-pc- Η αλλαγή του εξοπλισμού με νεώτερο.  Πολλές φορές η αγορά ενός ανακατασκευασμένου (Refurbished) ή καινούργιου συστήματος μπορεί να επιταχύνει κατά πολύ 
την παραγωγικότητά σας χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τον προυπολογισμό σας.
 Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, μια δωρεάν εκτίμηση και συμβουλή από το τεχνικό μας τμήμα θα σας βοηθήσει στην καλύτερη απόφαση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μόνο δεν λένε πάντα την αλήθεια, τα υπολογιστικά συστήματα είναι ένας συνδυασμός υλικών και λογισμικού και η 20ετής εμπειρία μας μπορεί να σας βοηθήσει σημαντικά.


 

 
 
 
 
 
 

alpha-pc-upgrade
Η αναβάθμιση ενός υφιστάμενου υπολογιστή δεν είναι πάντα εφικτή ειδικά αν έχουν περάσει πέντε (5) χρόνια λειτουργίας. Η προσθήκη  μνήμης ή ενός γρήγορου SSD δίσκου με παράλληλα μεταφορά των δεδομένων σας, μπορεί να επιταχύνει (σχεδόν διπλασιάζει) σημαντικά και να βοηθάει τις επιδόσεις ενός παλαιότερου υπολογιστή.
 
 Πολλές φορές διαθέτουμε παλαιότερα ανταλλακτικά που μπορούν γρήγορα και οικονομικά να σας βοηθήσουν να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

 

 
 
 
 
 
 

alpha-multiple-monitorΧρήση δεύτερης ή πολλαπλών οθονών που κατά έρευνες αυξάνει κατά 20-30% τις εργασίες μας. Σχεδόν όλοι οι υπολογιστές (φορητοί ή σταθεροί) μπορούν να λειτουργήσουν με μια δεύτερη οθόνη. Η πρόσθετη επιφάνεια εργασίας μας δίνει την δυνατότητα παράλληλων εργασιών χωρίς αναμονές.
 Χρήστες που έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο εργασίας πολλές φορές αδυνατούν να φανταστούν τον εαυτό τους να λειτουργεί μόνο με μία οθόνη.
 
Μία δωρεάν επίσκεψη στο τεχνικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει για την καλύτερη επιλογή.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο τ. 2551038444 ή με email στο τεχνικό μας τμήμα tech [@] alphait.gr 

 

 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη από την Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Top Desktop version