Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. Τεχνολογία & Επικοινωνίες για την Θράκη

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Alpha CRM

isoH Alpha Πληροφορική Α.Ε. από το 2003 εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την "Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Διακίνηση των Ολοκληρωμένων Μηχανογραφικών και Τηλεπικοινωνιακών λύσεών της καθώς και για την πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και επικοινωνιακών προϊόντων" που παρέχει καθημερινά στους πελάτες της κατά το πρότυπο ISO 9001, ενώ από το ξεκίνημα της δραστηριοποίησής της εφάρμοσε διαδικασίες CRM για την ολοκληρωτική διαχείριση των πελατειακών της σχέσεων.

 

Τι σημαίνει αυτό για τους πελάτες μας :

Υψηλή Ποιότητα στον Πελάτη από την Alpha κάθε μέρα!- Ολες οι διαδικασίες της εταιρίας έχουν σχεδιαστεί με την δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης και παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες μας .

- Το ιστορικό κάθε μας πελάτη από την έναρξή μας είναι αναλυτικά καταχωρημένο προσφέροντας ασφάλεια στην παροχή τεχνικής υποστήριξης, στην υποστήριξη εγγυήσεων, στην παροχή υψηλής ποιότητας μελετών και προσφορών .

- Κάθε διαδικασία παρακολουθείτε στενά και με βήματα έτσι ώστε να διασφαλίζει κάθε στιγμή την ποιότητα σε όλα τα στάδια : Σχεδίαση, Παραγωγή, Διακίνηση, Παράδοση, Εκπαίδευση, Εγγύηση, Τεχνική υποστήριξη.

- Το μηχανογραφικό μας σύστημα (AlphaCRM) που έχει αναπτυχθεί από τις πρώτες μέρες μας και συνεχώς εξελίσσεται βρίσκεται πίσω από κάθε τηλεφώνημα, πίσω από κάθε μας προσφορά, πίσω από τον τεχνικό ή πωλητή από τον οποίο θα ζητήσετε υποστήριξη ή μελέτη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι ποτέ δεν θα ξεχαστεί κάτι, ποτέ δεν θα παραμείνει ανοιχτή κάποια εκκρεμότητα.

- Τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης υποστηρίζονται με αναλυτικές αναφορές ωρών εργασίας, αναλυτικές υπηρεσίες και ανταλλακτικά για κάθε έργο. Παράλληλα δίνονται αναλυτικές αναφορές για τις εγγυήσεις, τις συντηρήσεις εξοπλισμού και τις προβλέψεις με τους καλύτερους συντελεστές απόσβεσης για τους πελάτες που επενδύουν στην συνεργασία μαζί μας.

- H σχεδίαση και η ανάπτυξη προιόντων λογισμικού ή δικτυακών τόπων, οι εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων, εγκαταστάσεις δικτύων , τεχνικής υποστήριξης, εγκαταστάσεις μηχανογραφικών συστημάτων (M.I.S., E.R.P, C.R.M, Document Management) καθώς και εγκαταστάσεις εξειδικευμένου λογισμικού, ακολουθούν τα συμφωνημένα και παραδίδονται ως ολοκληρωμένα έργα με υψηλό επίπεδο ποιότητας που ξεπερνά τα standard του προτύπου ISO9001.

- Διασφαλίζουμε την αποδοχή παραπόνων και της προσωπικής αντιμετώπισης κατά περίπτωση ανεξάρτητα με το πόσοι έχουν εμπλακεί σε ένα έργο. Το σύστημα ποιότητάς μας αξιολογείτε καθημερινά από τους πελάτες μας πετυχαίνοντας κάθε χρόνο υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης.

- Ανεξάρτητα με το είδος του κάθε μας πελάτη, είτε αυτός για παράδειγμα βρίσκεται στο ποιο απομακρυσμένο σημείο της Ελληνικής επικράτειας και ζητάει πληροφορίες με ένα mail , είτε αποτελεί τον πρόεδρο μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στην Κομοτηνή η αντιμετώπιση και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών μας χρησιμοποιεί τις ίδιες διαδικασίες και σύστημα για την καλύτερη εξυπηρέτηση.

 

Quality Policy - Η Πολιτική ποιότητας είναι κουλτούρα της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. σε κάθε στάδιο και διαδικασίαΤο σύστημα ποιότητας και το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης αποτελεί κουλτούρα,  "καρδιά & ψυχή" της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και η ουσιαστική διαφοροποίησή μας από τον ανταγωνισμό.

 

Το σύστημα ποιότητας βελτιώνει τους δείκτες ανταπόκρισης και τις αναφορές μας προς τους πελάτες μας καθημερινά!

Ολα τα τμήματα της Alpha ακολουθούν ένα ενιαίο σύστημα ποιότητας :

- Τεχνικό Τμήμα (διασφάλιση άμεσης και τεκμηριωμένης τεχνικής εξυπηρέτησης)

- Τμήμα Πωλήσεων (διασφάλιση ολοκληρωμένης μελέτης αναγκών και εύρεση της κατάλληλα οικονομικής λύσης)

- Τμήμα Αγορών (διασφάλιση ποιότητας υλικών και πιστοποιημένων προμηθευτών)

- Τμήμα Μηχανογράφησης (διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μηχανογράφησης & υποστήριξης επιχειρήσεων)

- Κατάστημα Πληροφορικής (διασφάλιση γρήγορης και άμεσης εξυπηρέτησης)

- Κατάστηματα Forthnet  (Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Κομοτηνή) (διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλεπικοιωνιών και ψυχαγωγίας)

- Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης λογισμικού και νέων προιόντων (διασφάλιση υψηλής ποιότητας παραγωγής νέων προιόντων λογισμικού και έργων)

good

Πιστεύουμε βαθιά ότι εργαζόμαστε με συστήματα και όχι απλά με μεμονωμένα υλικά και προγράμματα. Θεωρούμε το άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας ως τη σημαντικότερη επένδυσή μας. Πιστεύοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιτυχία μίας εταιρείας, διαθέτουμε προσωπικό με πνεύμα ομαδικότητας, πολυετή εμπειρία και υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Δεν σταματάμε όμως μόνο εκεί, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και για αυτό προσπαθούμε καθημερινά 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα για να πετύχουμε το όραμά μας:

  "Να κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των ανθρώπων μέσα από την τεχνολογία, τις επικοινωνίες και την πληροφορική"

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη από την Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Top Desktop version