Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. Τεχνολογία & Επικοινωνίες για την Θράκη

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία AlphaΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094341003 και Διεύθυνση Έδρας Λ. Δημοκρατίας 39 , Αλεξανδρούπολη 68100 και Υποκατάστημα: 14ης Μαίου 19 ) και τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Forthnet AE (ΑΦΜ: 094444827 με έδρα Προέκταση οδού Μάνης, 15351, Κάντζα Παλλήνη, τηλ: 211-9559000) ) και Forthnet Media AE (ΑΦΜ: 998179538) με το σήμα “Nova”.  Για οποιαδήποτε απορία σας για την παρακάτω Πολιτική μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε και στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) στο email: dpo [-at-] alphait.gr. Ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων, διαμεσολαβεί μεταξύ της εταιρίας και εσάς και επιμελείται των ενεργειών συμμόρφωσης της Εταιρείας μας.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Τα Δεδομένα που σας ζητάμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για να αποκτήσετε μηχανογραφικές λύσεις ή τεχνικής υποστήριξης ή εγγύησης των συσκευών που προμηθεύεστε από την εταιρίας μας, στοιχεία έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τηλεπικοινωνιακές και συνδρομητικές υπηρεσίες και για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Για αυτό το λόγο πρέπει να μας δηλώσετε:

-  πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, διεύθυνση  κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, ιδιότητα  -επιχείρηση ή ιδιώτης-) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΑΔΤ, Διαβατηρίου),

-  στοιχεία για τη σύνδεσή σας (διεύθυνση εγκατάστασης της  σύνδεσης, λογαριασμό προηγούμενου παρόχου, λογαριασμό ή βεβαίωση ηλεκτροδότησης),

-  πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email)

-  πληροφορίες για τα συστήματα πληροφορικής σας, που υποστηρίζουμε (σειρικά, τύποι, μοντέλα)

4. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση των εμπορικών, τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών υπηρεσιών σύμφωνα με την νομοθεσία και η εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει:

- Να παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας.

- Να παρέχουμε υπηρεσίες τιμολόγησης των προϊόντων ή υπηρεσιών σας και ενημέρωσής σας.

- Να απαντάμε στα ερωτήματά σας και να επικοινωνούμε για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας.

- Να επεξεργαζόμαστε το υπόλοιπο και τις πληρωμές σας.

- Να συμμορφωνόμαστε με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διακρίβωση εγκλημάτων, ιδίως να ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις από δημόσιες αρχές.

- Να εξυπηρετούμε παράπονα και αιτήσεις.

- Να προστατεύουμε τη λειτουργία της Εταιρείας μας, του απορρήτου, της ασφαλείας σας και να επιδιώκουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

- τις απαιτήσεις των προμηθευτών ή κατασκευαστών συσκευών ή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών εγγυήσεων ή λειτουργίας τους

- τους όρους της συμβατικής μας σχέσης,

- το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τα φορολογικά στοιχεία, τις τηλεπικοινωνίες και για την τηλεόραση.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

- Η Εταιρεία μας και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

- Οι αρμόδιες Αρχές, ενδεικτικά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τα αρμόδια αστυνομικά όργανα αλλά και οι Δικαστικές Αρχές.

- Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας.

- Οι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού και του εξοπλισμού του Δικτύου μας.

- Οι πάροχοι με τους οποίους έχουν διασυνδεθεί τα δίκτυά μας για την εξυπηρέτηση της κίνησής σας και της τηλεθέασης.

Η εταιρεία μας, έχει πλήθος συνεργατών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση στον Ιστότοπό μας και στο email: dpo [-at-] alphait.gr αναλόγως το θέμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να ζητήσετε εξειδικευμένες πληροφορίες.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία:

- Να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν,

- Να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,

- Να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση

- Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.

- Να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.

- Να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.  

Δεν συνεργαζόμαστε ούτε αποστέλλουμε για μαζική επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας σε τρίτους εκτός της εταιρείας μας.

8. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας. Δεν αποστέλλουμε δεδομένα εκτός της εταιρίας μας.

9. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Όσο αφορά τα στοιχεία τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής (NOVA):

Η NOVA, διατηρεί τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης. Τα δεδομένα κίνησής σας (αναλυτική κίνηση λογαριασμών) τηρούνται για 12 μήνες από την πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μετά τη λήξη της σύμβασης τα υπόλοιπα δεδομένα σας τηρούνται για 14 μήνες για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και 5 έτη για τη συνδρομητική τηλεόραση, με επιφύλαξη για επιμέρους προβλεπόμενες προθεσμίες από την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή θέματα υπό εκκαθάριση) ως προς την τήρηση αυτών μέχρι την οριστική εκκαθάριση των υποθέσεών σας. Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Όσο αφορά τα στοιχεία Εμπορικά και Συσκευών που τηρεί η Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Τα εμπορικά στοιχεία για την έκδοση νόμιμων παραστατικών, οι προσφορές, συμβάσεις, συμβόλαια, στοιχεία συσκευών και οι τα τεχνικά δεδομένα με την εταιρία διατηρούνται για όσο καιρό ισχύει η εμπορική σχέση και υπάρχει το δικαίωμα διαγραφής ή δικαιώματος στην λήθη κατόπιν αιτήματος στο email dpo [-at-]alphait.gr . Για τα δεδομένα που αφορούν συσκευές διατηρούνται για τον χρόνο ζωής της συσκευής για την κάλυψη εγγυήσεων ή την παροχή τεχνικής υποστήριξης και τήρησης ιστορικού βλαβών. Για τα οικονομικά δεδομένα τηρούνται όσο χρονικό διάστημα υπάρχει υπόλοιπο οικονομικής εκκρεμότητας πίστωσης και για 5 έτη ή όσο προβλέπει η εκάστοτε φορολογική νομοθεσία για την τήρηση αρχείου οικονομικών συναλλαγών. 

10. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου). Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η εταιρείας μας και οι συνεργαζόμενες τηρούν Πολιτική Ασφάλειας, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικο-οργανωτικά μέτρα προστασίας απορρήτου των πληροφοριών αλλά και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία Απορρήτου (επικοινωνιών και συνδρομητικής θα βρείτε και εδώ.

 11. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

- Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης.

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές και συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεόρασης:  H Nova προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων σας, από την έναρξη της συμβατικής μας σχέσης, λαμβάνετε γνώση της παρούσας τόσο από τις Αιτήσεις μας που περιλαμβάνουν αναλυτικά και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών αλλά και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να συμβουλεύεστε από την κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου www.nova.gr τα δικαιώματά σας για την πληροφόρηση των παρακάτω στοιχείων όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω δηλαδή:

-  την ταυτότητα μας,

-  τους σκοπούς της επεξεργασίας,

-  τους αποδέκτες των δεδομένων,

-  τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται τα δικαιώματά σας.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες και προιόντα της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ : προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργεις τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη επεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δικαιώματα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

-  Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

- Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

- Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

- Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

- Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

- Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησής μας ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο mail: dpo [-at-] alphait.gr . Για την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα αφού συμπληρώστε την προτυποποιημένη Αίτηση, που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας μας και να την υποβάλλετε εναλλακτικά:

- ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο email: dpo [-at-] @alphait.gr όπου θα αποστείλετε την ενυπόγραφη αίτηση με το βεβαιωμένο γνήσιο της υπογραφής σας ή θα την επισυνάψετε ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιημένη ψηφιακά. Θα λάβετε την απάντηση μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μας έχετε δηλώσει, εκτός εάν ζητήσετε να σας αποσταλεί με άλλον τρόπο.

- ταχυδρομικά, αφού συμπληρώσετε την Αίτηση, θα βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Τμήμα και θα την αποστείλετε στη διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 39, Αλεξανδρούπολη 68100

- με φυσική παρουσία σας στα καταστήματά μας. Αν επιθυμείτε να παραδώσετε οι ίδιοι την Αίτηση σας δεν απαιτείται να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας, αλλά θα ζητηθεί η επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου επίσημου αναγνωριστικού εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο, οποίος θα καταχωρίσει την πράξη της ταυτοποίησή σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση στην οποία θα περιγράφεται το αίτημά σας.

13. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

14. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2551038444 ή στο 13831 για τις υπηρεσίες NOVA.

15. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της  κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης της NOVA, διατίθεται από την εταιρία μας και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την πολιτική μας εδώ. Χωρίς τη λήψη της συγκατάθεσης σας δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. 

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αλεξανδρούπολης.

17. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

18. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Μπορείτε τέλος να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.

 

 

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη από την Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Top Desktop version