Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. Τεχνολογία & Επικοινωνίες για την Θράκη

Προϊόντα - Λύσεις

mixanografisi• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η εταιρία διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για τη σωστή μελέτη των αναγκών μιας επιχείρησης τόσο από πλευράς ανάλυσης φυσικού προβλήματος όσο και από πλευράς συστηματικής ανάλυσης και υλοποίησης της μηχανογραφικής λύσης.
* Μελέτη Αναγκών
* Καταγραφή αναγκών και παροχή ολοκληρωμένης μελέτης
* Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
* Μελέτη διαδικασίων και προετοιμασία πιστοποίησης κατά ISO
* Μελέτη και παροχή του κατάλληλου υλικού
* Υπολογιστές και περιφεριακά
* Δίκτυα και λύσεις Διαδικτύωσης
* Μηχανές Γραφείου (Fax, Φωτοαντιγραφικά, BarCode, POS)
* Μελέτη, προσαρμογή και παροχή του κατάλληλου λογισμικού
* Πακέτα Μηχανογράφησης, E.R.P, M.R.P, C.R.M. Συστήματα, Διαχείριση Παραγωγής
* Προϊόντα Microsoft (Office & Backoffice)
* Κατά παραγγελία ή ειδικό Λογισμικό
* Εγκατάσταση, Εκπαίδευση, Συνεχή & Άμεση Τεχνική Υποστήριξη

Telecomm• ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Η εταιρία είναι εξουσιοδοτημένος τοπικός αντιπρόσωπος της FORTHnet και
συγκεντρώνει υψηλή τεχνογνωσία σε τεχνολογίες σταθερής τηλεφωνίας, δικτύων internet, τηλεεπικονωνιών (τηλειατρική, ευρυζωνικά δίκτυα, VPN) και διαδικτύωσης έχοντας έτσι την δυνατότητα να προσφέρει:
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
* Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Forthnet
* Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μέσω δικτύου IP (Voice – Data)
INTERNET ACCESS SERVICES
* Πρόσβαση μέσω επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου
* Πρόσβαση μέσω ADSL2+ Broadband.
* Πρόσβαση με μισθωμένες γραμμές .
INTERNET WWW SERVICES
* Υπηρεσίες World Wide Web με δυνατότητα προβολής στο Internet
* Υπηρεσίες περιεχομένου και πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων
* Δημιουργία Εργαλείων και εφαρμογών ASP, SEO και Web Services
Η εταιρία παρέχει μελέτη αρχιτεκτονικής, υλοποίηση όλου του φάσματος ενεργητικών και παθητικών στοιχείων οποιουδήποτε επιπέδου Δικτύου (τοπικής LAN ή ευρείας περιοχής WAN, σε χαλκό ή σε οπτικές ίνες). Προσφέρει ευέλικτες λύσεις που υποστηρίζουν εύκολη επεκτασιμότητα στις συνεχείς ανάγκες αλλαγών και μεταβολών μιας επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους.

 

 

software codeΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η εταιρεία αναπτύσει εύχρηστα προιόντα λογισμικού υψηλής τεχνολίας, προσφέροντας :
* Ανάλυση και σχεδιασμό εφαρμογών (User Interface)
* Μελέτη, υλοποίηση και ανάπτυξη με την χρήση εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας
(RDBMS, .NET, Visual Languages, WWW, Multimedia Authoring)
* Ανάπτυξη – σχεδιασμό – υλοποίηση και αξιολόγηση Multimedia Τίτλων.
* Υλοποίηση ειδικών εφαρμογών σε προϊόντα Microsoft (Office – Backoffice)
* Παροχή εκπαίδευσης, υποστήριξης και τεκμηρίωσης
Σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχει αναπτύξει μια νέα σειρά για την Τεχνολογία Τροφίμων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα (Φυσικές Διεργασίες Βιομηχανίας Τροφίμων, Γάλα, Δημητριακά, Βιοχημεία & Βιολογία Τροφίμων, Ασφάλεια Τροφίμων κλπ) και που απευθύνονται σε όλο τον κλάδο της Τεχνολογίας Τροφίμων (Εταιρίες Παραγωγής - Διάθεσης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ) και τα οποία παράλληλα μεταφέρθηκαν στο Internet (www.foodtech.gr).
Παράλληλα έχει κυκλοφορήσει από το 2001 ολοκληρωμένα προϊόντα λογισμικού με χρήση τεχνολογιών ισχυρού RDBMS/Windows με εγκαταστάσεις σε ολόκληρη της Ελλάδα σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς. Μερικά από τα παραπάνω προϊόντα αναφέρονται επιγραμματικά :
* CLUB Logic Διαχείριση Πολυχώρων-Γυμναστηρίων-Κέντρων Αδυνατίσματος (http://www.alphait.gr/download/gym_club.pdf )
* Alpha Εμπορική Διαχείριση και εμπορικό κύκλωμα μικρών επιχειρήσεων (http://www.alphait.gr/rdbms0.shtml)
* e-ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
* Ηλεκτρονικό Ληξιαρχείο διαχείριση ληξιαρχείου για ΟΤΑ
* TRANSPORT Διαχείριση Μεταφορικής Εταιρίας
* Υπηρεσίες Τηλεματικής Ιατρικής (http://www.perka.gr)

 

 

techsupportΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Με μια έμπειρη, εκπαιδευμένη και άρτια οργανωμένη τεχνική ομάδα (κάθε πελάτης παρακολουθείτε με C.R.M. σύστημα), η εταιρία προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης OnSite (στο χώρο του πελάτη), OnStore (στους χώρους της εταιρίας), OnLine (μέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης), OnPhone (τηλεφωνικές υπηρεσίες) :
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
* Άμεση - Ανταπόκριση εντός 24 ωρών
* Μελέτη & αρχική συντήρηση του εξοπλισμού
* Αντικατάσταση κρίσιμου εξοπλισμού
* Online υποστήριξη & Ασφάλεια Δεδομένων
* Πλήρη αναφορά & Διασφάληση ποιότητας υπηρεσιών (SLA)
* Προστασία από Ιούς
ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
* Υποστήριξη Μηχανογραφικών Συστημάτων
* Τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης
* Επισκευές και υποστήριξη-πιστοποίηση Δικτύων
* Ανάκτηση Δεδομένων (Disaster Recovery)

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη από την Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Top Desktop version